top of page
Sök
  • Skribentens bildJiri Mäntysalo

På den dagen för Ålands demilitarisering det måste talas om fredsinitiativenÅlandsexemplet. Den har sitt eget begrepp. Åland har använts som en inspirationskälla för att lösa olika konflikter i världen mer än vi känner till i Finland. Dess kärnelement är demilitarisering, självstyre och att säkerställa det lokala språkets och kulturens status.


I borgarnas militaristiska tal har det föreslagits avveckling av Ålands demilitarisering och särställning. Även om de hävdar så, skulle avvecklingen av demilitariseringen inte bidra till att säkra en fredstid, utan istället öka spänningarna i Östersjön. Demilitariserade områden fungerar som en regional balanserande och lugnande faktor. Ålänningarna stöder demilitariseringen mycket brett och starkt. När världen är i kaos måste vi komma ihåg fredsrörelsens principer och agera mot krig, för fred.


Det är tid att synliggöras Ålandsexemplet och studeras det internationellt och också här i Finland.

När Ryssland invaderar Ukraina, Nato stärks i Europa och den hotande krigsretoriken ökar i Finland och på andra håll, måste nu fredsinitiativen, kärnvapenfria Norden och Östersjön som ett hav av fred, tas upp på bordet. Finland måste ansluta sig till FN-avtalet för totalförbud av kärnvapen och uppmana de andra nordiska länderna att göra detsamma. Norden bör aldrig användas som en plats för lagring eller transitering av kärnvapen. Ett lagförslag av DFFF:s (SKDL på finska) riksdagsledamoten Mirjam Vire-Tuominen om fredslagen måste tas till hantering igen.


Nato-dörren måste stängas permanent, dialog mellan parterna i krigen måste främjas och freds- och progressiva civila rörelser måste stödjas i Finland, Ryssland, Ukraina och överallt. Det är tid att synliggöras Ålandsexemplet och studeras det internationellt och också här i Finland.


Grattis Åland! Må fredens öarnas dagar och demilitarisering alltid fortsätta. Till en kärnvapenfri värld av samarbete!

11 visningar0 kommentarer
bottom of page