top of page
Sök
  • Skribentens bildJiri Mäntysalo

Jag ställer upp som kandidat i välfärdsområdesvalet 2022!


Kuvassa vasemmalla Jiri Mäntysalo ja oikealla teksti 'Kohti uusia aluevaaleja tammikuussa 2022!'.

Jag har bestämt att ställa upp som kandidat välfärdsområdesvalet som hålls i januari 2022. Detta är ett nytt val som kommer att äga rum eftersom ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster överförs från kommuner till nya välfärdsområden - officiellt i början av 2023.


Riksdagen godkände Sanna Marins regerings sote-modell i juni. Hälsovård och brand- och räddningsinsatser överförs nu från kommuner till 21 välfärdsområden och fem samarbetsområden. Ett av de välfärdsområden som ska inrättas är Vandas och Kervos välfärdsområden, som också kommer att bilda sin egen valkrets i valet. Du kan därför rösta en vandabor-kandidat i Kervo och vice versa.


Jag tycker att den här sote-modell, som har gått igenom (liksom tidigare föreslagna högerregeringars sote-modeller) är dålig, eftersom den inte löser kärnproblemet med att organisera tjänster - bristen på resurser. Även om organisationsansvaret överförs från kommuner till större områden finns det ingen säkerhet om tillräcklig finansiering som krävs för en bättre servicenivå. I nya modellen finns en skärare som tar hänsyn till den framtida tillväxten i servicebehov med endast 80 procent. Det innebär oundvikligen nedskärningar av servicenivån.


Överföringen av ansvaret för att organisera en så stor tjänstesektor är ett slag för lokaldemokrati också. I framtiden kommer invånarnas och patienters möjligheterna att påverka utvecklingen av tjänsterna att bli ännu mindre när beslutsfattandet tas bort från kommuner.


Jag instämmer också i bedömningen och analysen av FKP:s generalsekreterare Tiina Sandberg, som du kan läsa här (på finska).


Eftersom den här sote-reformen nu kommer, kandiderar jag i välfärdsområdesvalet eftersom - för det första, jag vill ta upp ovanstående kommentarer - och se till att invånare, patienter och sote-yrkespersoner själva hördes om genomförandet av reformen och byggning en ny styrningsmodell.


Lyssna på mer av mina tankar om regionvalet och sote-reformen i min video på finska eller på engelska!


***


Välfärdsområdesval 2022

Förhandsröstning i Finland 12.-18.1. och utomlands 12.-15.1.2022

Valdagen 23.1.2022

Läs mer om välfärdsområdesval och dettas tidstabellen!

8 visningar0 kommentarer
bottom of page