top of page
Jiri_Mäntysalo.jpg

Jiri Mäntysalo

Grafisk formgivare av utbildning, en tjänsteperson efter jobbtitel och en kommunist av ideologin. Jag är Finlands kommunistiska partis viceordförande, Nylands distriktsorganisations ordförande, Ungkommunisternas generalsekreterare och FKP:s fackgruppens ledare. Jag deltagar också på Europeiska vänsterns facknätverkets verksamhet. Nuvarande bor jag i Vanda.

Kommunismen började intressera mig som motreaktion på en grundskolans historielärares förklaring om att kommunismen var omöjlig. Som en nyfiken person bestämde jag mig för att ta reda på är det verkligen så.

Delvis genom detta och delvis när jag blev allmänt bekant med de olika partiernas värderingar och idéer, fann jag FKP. Jag blev förvånad över hur bra FKP:s uttalanden matchade mina egna tankar och jag kunde direkt underteckna idéerna om vad SKP presenterade. Dessutom kunde kommunisterna rättfärdiga universums stora problem med naturen i det nuvarande sociala systemet, kapitalismen, som försöker underkasta sig alla medel för att vinna vinst.

Jag anser att den viktigaste uppgiften i politiken är att försvara arbetarklassen, missgynnade människor, djur och miljön mot kapitalets överlägsenhet och kapitalisternas girighet.

Infoa minusta: About
Infoa minusta: Contact
bottom of page