top of page

Arbetarnas Jiri till riksdag!

Jiri Mäntysalo_Arbetarnas Jiri till riksdag_030223.png

Jiris principer lurar inte. Låt oss sätta stopp för pengarnas makt. Mitt kandidatnummer är 481!

 

Rösta Jiri Mäntysalo till riksdagen från Nylands valkrets! Förhandsröstning i Finland hålls 22–28 mars (utomlands 22-25 mars). Valdagen är 2.4. I riksdag glömmer jag inte vem jag representerar där eller på vems villkor och under vems ledning vi börjar bygga ett nytt samhälle – svaret är det arbetande folket. Du, jag, vi. 

 

Nedan kan du läsa om några av mina valteman. Fråga mer! E-posten är jiri.mantysalo@yahoo.fi 

 

 • Hemlöshet och fattigdom ska elimineras genom att trygga allas egen bostad, sätta ett regionalt hyrestak och implementera den grundtrygghetsmodellen som FKP presenterar (grundtrygghet på 1 200 euro per månad).
   

 • Ökningen av levnadskostnaderna måste fås under kontroll! El- och energibolag bör förstatligas och självförsörjning bör utvecklas.
   

 • Bekämpa miljökrisen och stärka den naturliga mångfalden med en antikapitalistisk politik - stoppa exploateringen av naturen på villkor av ekonomiska intressen, öka kolsänkor, utveckla kollektivtrafiken och förstatliga naturresurser.
   

 • Fixa finansieringen av social- och hälsovården efter det verkliga behovet – sluta med underresurs! En skälig lön och bättre arbetsvillkor för personalen motsvarande arbetets krav- och utbildningsnivå.
   

 • Finland ska inte gå med i Nato, medlemskap måste förkastas. Men om den politiska eliten fullbordar den militaristiska och odemokratiska vägen till Nato, måste kampanjen fortsätta för utträde ur medlemskapet. Utrikespolitiken måste ta en kurs mot att bygga fred. Internationellt måste diplomati, dialog och kärnvapennedrustning främjas.
   

 • Nya arbetsplatser ska skapas för den offentliga sektorn i kommuner, välfärdsområden och staten, den offentliga servicen ska byggas ut och förstärkas. Låt oss korta ner den allmänna arbetstiden till 6 timmar om dagen och 30 timmar i veckan utan att sänka intjäningsnivån!
   

 • Förutsättningarna för enskilda och småföretagare bör förbättras istället för att stödja stora företags vinstmaximering.
   

 • Agera för jämställdhet! Kvinnors och minoriteters rättigheter måste stärkas. Alla ska ha rätt att vara sig själva och bestämma över sin egen kropp.
   

 • Lokaldemokratins tid, nya former av lågtröskelinflytande, civilsamhället och deltagande kultur. Invånare och arbetare till makten!

bottom of page